Sklep internetowy, działający pod adresem www.wierzymy.pl, prowadzony jest przez Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego ARKA – KSIĘGARNIA, nr NIP 113-21-81-275, nr Regon 040013158, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 194/196.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.wierzymy.pl Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu oraz o możliwości realizacji zamówienia.

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a. w przypadku składanych w naszym sklepie zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem –

*Po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
* przy wpłacie przelewem: po otrzymaniu wymaganej kwoty na konto naszej księgarni ( wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenie w e-mailu, w jakim stopniu zamówienie może być zrealizowane ).

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarówi realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon fiskalny lub Faktura VAT. Paragon lub Faktura VAT wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem: ksiegarnia@wierzymy.pl

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

9. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Przesyłki dostarcza:
Poczta Polska – przesyłka priorytetowa, polecona

11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
1. przy odbiorze: w księgarni na ulicy Grochowskiej 194/196 Warszawa
2. przelewem bankowym na konto sklepu

12. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może:
-zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony
-zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.
-płyty CD, płyty DVD, MP3 muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
-zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem/fakturą z wypełnioną częścią „zwrot”. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

13. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

14. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adresem sklepu Księgarnia wierzymy.pl; ul.Grochowska 194/196; 04-357 Warszawa. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Wyjątek stanowią gry komputerowe i programy multimedialne posiadające elektroniczny klucz aktywacyjny. Aby dokonać reklamacji tego typu produktu należy skontaktować się z jego producentem, który wysyła do Państwa drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki. Wydrukowana wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnioną częścią „reklamacja”.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www .wierzymy.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta.

15. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wierzymy.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

16. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

17. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.