Opis

Ewangelia jest nie tylko słowem, ale jest Osobą. Tę prawdę uświadamia nam szczególnie Ewangelia według świętego Marka, której lektura jest przewidziana w pierwszych dziewięciu tygodniach okresu zwykłego w dni powszednie. Już w pierwszym zdaniu Ewangelista Marek sygnalizuje nam, że nie jest to tylko Ewangelia o Jezusie Chrystusie, gdyż On sam jest Ewangelią, to znaczy „Dobrą Nowiną” (Mk 1,1). To w Jezusie uosabia się Ewangelia. To Jezus jest odwiecznym Słowem Boga Ojca, który „dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J3,16).(…)

Nawet, gdy brakuje nam tej świadomości, nawet gdy nasza wiara chwieje się i jest poddawana próbie, to sięgając po Ewangelię, stajemy się uczestnikami tych wydarzeń, o których czytamy. To my jesteśmy tymi, do których Jezus mówi.